Grad Pula predao je projektnu prijavu Inteligentno upravljanje cestovnim prometom uspostavom Nadzorno operativnog centra i primjenom sustava analitičkih prometnih kamera na Javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Projektnom prijavom obuhvaćena su sva tri područja primjene: Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu, Digitalna javna uprava, Klimatske promjene i zelena tranzicija, ukupne vrijednosti projekta 171.490,63 eura od čega Fond sufinancira 66.361,40 eura.

Cilj projekta je doprinijeti pametnom razvoju prometnog sustava u centru Pule uspostavom Nadzornog operativnog centra (NOC) u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Kroz projekt se planira nabavka video kamera, osnovnog detektora za prikupljanje podataka o korištenju individualnih oblika prometa koja dovode do zagušenja prometa. U realnom vremenu omogućit će se uvid u stanje na prometnicama, te pravovremenu reakciju svih povezanih subjekata koji mogu kroz svoje aktivnosti utjecati na smanjenje prometnih gužvi.

Sustav će omogućiti usmjeravanje na dostupna parkirališna mjesta, povećati pristupačnost parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, efikasnu opskrbu, povećanje protočnosti i učinkovitosti JGP-a, te konačno i veću sigurnost u cestovnom prometu.

Važno je napomenuti kako je Grad Pula u 2022. godini potpisao pet ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupne vrijednosti 1.9 milijuna eura, od kojih Fond financira 1.23 milijuna eura odnosno 65 posto, što je od iznimnog značaja za lokalnu zajednicu.

Radi se o projektima za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (sadnja novih drvoreda, proširenje mreže urbanih vrtova, uspostava novih zelenih površina, ozelenjivanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima), projektu za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (nabavka posuda, električnih uređaja na vozilima) i projektima smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (sustav grijanja / hlađenja za dvije zgrade gradske uprave).

Facebook Komentari