Predsjednik Nadzornog obora Kaštijuna Valerio Drandić danas je javnosti pokušao prikazati koliko je Županijski centar za gospodarenje otpadom koristan i koliko smo sretni da takvo što uopće i imamo. Prema njegovim riječima sa Kaštijunom je sve u redu, Uprava dobro radi svoj posao, s Kaštijuna se više ne širi smrad i konačno rješenje za prekomjerno odlaganje smeća je blizu.

Drandić je na početku istaknuo kako je pred Kaštijunom novo usklađenje vlasničke strukture u koju bi trebali biti uključeni svi gradovi i općine Istarske županije.

Problem viška otpada će se prema njegovim riječima riješiti odmah iza turističke sezone kada će se krenuti s opremanjem spremnicima za biološki iliti proizvodni otpad tako da restorani koji su trenutno najveći generatori takvog otpada imaju po tri spremnika koje bi ovlaštene kompanije odvozile na daljnje odlaganje.

Prema njegovim riječima nije bilo zataškavanja prema javnosti o požaru u jednom od bokseva te da će osiguravajuće društvo podmiriti svu nastalu štetu. Iako nije odgovorio na novinarsko pitanje što je to isto osiguravajuće društvo odgovorilo po pitanju pokrivanja nastale štete. Rezolutan je u tome kako nije bilo pritiska na zaposlenike da šute o požaru.

Prema njegovim riječima SRF koji bi se trebao koristiti kao pogonsko gorivo u tvornicama i elektranama je skroz u redu te se nazire rješenje tog za sada velikog problema Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštiju.

Na pitanje zašto je kupljeno skupocjeno kombi vozilo i je li korišteno u privatne svrhe od strane savjetnika Uprave Višnjića, Drandić je odgovorio.

Bilo kako bilo, Kaštijun i dalje ostaje vruć krumpir koji se rado prebacuje iz ruke u ruku.

Facebook Komentari